กฎระเบียบในการเข้าพัก
• เวลาเช็คอิน 14:00 น. (เช็คอิน ปิด 22:00 น.)
   เวลาเช็คเอาท์ 12:00 น. (เช็คเอาท์ เกินเวลาปรับ ชม.ละ 500 บาท)
• ไม่อนุณาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณรีสอร์ท หากพบเห็นปรับ 2,000 บาท
• ไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้ามาพักด้วยในยามวิกาล หากพบเห็นปรับ 3,000 บาท/ท่าน
• เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี อนุญาตให้เข้าพักฟรีได้ 1 คนโดยไม่ต้องเสริมเตียง
• ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพัก หากพบเห็นปรับ 2,000 บาท
• ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารรวมถึงปิ้งย่างภายในรีสอร์ท
• สามารถนำอาหารจากนอกรีสอร์ทมาทานได้แต่ห้ามทานภายในห้องพัก
• ไม่อนุญาตให้กางเต๊นภายในรีสอร์ท
• ไม่อนุญาตให้นำสิ่งผิดกฎหมายทุกประการเข้ามาในรีสอร์ทรวมถึงการเล่นการพนัน
• ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังหรือรบกวนผู้อื่นตั้งแต่เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป
• หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้ในรีสอร์ทหรือเกิดทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ผู้เข้าพักจะต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ
• เนื่องจากพื้นที่ภายในรีสอร์ทเป็นพื้นที่สูงชัน โปรดระวังบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุหรืออันตรายใดๆ ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
• ทางรีสอร์ทไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้
• กฎระเบียบและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า