Attractions >> น้ำตกศรีดิษฐ์(ห่างจากรีสอร์ท 23 km)

น้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ที่มีน้ำตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ใกล้สถานีอนามัยป่าแดง ตำบลเขาค้อ ในอดีตที่นี่เป็นที่พักอาศัยของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาค้อที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามสามารถลงเล่นน้ำได้ มีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกจากชาวเขา