Attractions >> ทุ่งกังหันลมเขาค้อ(ห่างจากรีสอร์ท 19 km)

แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไปเมื่อเดินทางมาเยือนเขาค้อ นั่นก็คือ

 

"ทุ่งกังหันลมบ้านเพชรดำ" หากนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาค้อก็จะต้องมองเห็นเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา

 

กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จำนวน 24 ต้นนี้อยู่ไกลๆ ไม่ว่าจะอยู่บริเวณเขาค้อ ทุ่งสมอ

 

หรือแคมป์สนก็จะเห็นกังหันลมนี้ได้โดยง่าย