Attractions >> จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ (ห่างจากรีสอร์ท 16 km)

ไปรษณีย์เขาค้อไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในเพชรบูรณ์เที่ยวเขาค้อที่ไปรษณีย์เขาค้อ ท่านจะได้สัมผัสความหนาวเย็นและชมวิวภูเขาที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า

 

Reference: paiduaykan.com , khaoko.com